IDAHO - NEVADA - SEPTEMBER 2012

SOUTHWEST IDAHO - SEPTEMBER 2012EMMETT HIGH SCHOOL CLASS REUNION - SEPTEMBER 2012

NEVADA - SEPTEMBER 2012LAS VEGAS - SEPTEMBER 2012